Djelovanje

Tko smo? Čime se bavimo? Što su naši ciljevi?

Upoznajte nas

Događaji

Društvo kontinuirano organizira događaje koji promiču pedagogiju

Sudjelujte

Članovi

Društvo broji preko 800 članova

Uključite se u rad

Predstojeći događaji

Trenutno nema predstojećih događaja.

Vijesti

   HRVATSKO  PEDAGOGIJSKO  DRUŠTVO organizira za pedagoge – stručne suradnikeu predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima i drugim djelatnostima   12. REGIONALNI  SUSRET  PEDAGOGA  HRVATSKE Slavonski Brod, 11. travnja 2016. Split, 15. travnja 2016. Plitvice, 21. travnja 2016.   T e m a znanstveno-stručnog skupa: PEDAGOG / INJA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI I ŠKOLI aktualno stanje i promjene   Organizator skupa: Upravni odbor HPD-a Podružnice HPD-a   Suorganizator: Agencija za odgoj i obrazovanje RH   Sudionici skupa: Pedagozi – profesori … read more

Deseti susret pedagoga Hrvatske znanstveno-stručni skup s temom „Pedagoške kompetencije u suvremenom kurikulumu“ Hotel Donat, Zadar, 13. – 16. listopad 2013. godine   Prof. dr. sc. Marko Jurčić Predsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Otvarajući skup, prof. dr. sc. Marko Jurčić istaknuo je da se kompetencijski profil suvremenog pedagoškog djelatnika temelji na pedagogijskim, didaktičkim, kurikulumskim i ostalim odgojno-obrazovnim teorijama, ali i na vlastitoj pedagoškoj praksi. Naime, kompetencijski profil suvremenog pedagoškog djelatnika zahtijeva kvalitetnu pripremu … read more