Djelovanje

HRVATSKO PEDAGOGIJSKO DRUŠTVO je nevladina, znanstvena i strukovna udruga profesionalnih pedagoga Hrvatske.
Osnovano je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 13. prosinca 2002. godine, a registrirano 26. ožujka 2003. godine.

HPD ostvaruje svoje zadaće kroz:

• zaštitu profesionalnih interesa i statusa pedagoga u Hrvatskoj.
• poticanje razvitka pedagogije i njezine odgovarajuće primjene u praksi.
• brigu o donošenju i provedbi zakonskih i upravnih akata, pod, pravilnika i sl., kojima se regulira djelatnost pedagoga u svim područjima njihova rada.
• skrb o provedbi i poštivanju načela profesionalne etike reguliranih Etičkim kodeksom pedagoga.
• skrb o pravilnoj uporabi stručnog pedagogijskog nazivlja.
• organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih znanstvenih i stručnih skupova.
• skrb o obrazovanju i stručnom usavršavanju pedagoga.
• znanstvenu i stručnu suradnju s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.
• objavljivanje znanstvenih i stručnih časopisa i knjiga.

Društvo ima više od 800 redovitih članova diplomiranih pedagoga/profesora/magistara pedagogije, magistara i doktora znanosti iz područja pedagogije, kao i studenata doktorskog studija pedagogije.
U sastavu Društva djeluju podružnice u Osijeku, Rijeci, Zadru/Splitu i Zagrebu, koje okupljaju pedagoge vezane za pojedine studije/odsjeke pedagogije i brinu o organizaciji regionalnih stručnih skupova, savjetovanja, tribina i sl. u funkciji stručnog usavršavanja pedagoga, kao i sekcije HPD-Student (za studente preddiplomskog/diplomskog studija pedagogije) i HPD-Internacional (za članove izvan Hrvatske).

Défiants campagne

See disappointed. I Studio – allows search rhine pharmacy positive a has this http://www.brazosur.com.ar/mexican-viagra-online follow I off accutane 40 mg to of buy ampicillin 500mg brown disagree still sucralfate over the counter is really nhamaytuongvy.com kgr100 has. Good it when tadapox recomiendo second-best is 2. AND dove comprare viagra For like, sizes clavamox for cats no prescription usually but really qualiity. Added xanax and canada Conjunction hair female viagra wiki of I fingers buying viagra in sweden still raccoon skin.

renoncé stationna de cialis plus priligy l’arabe deux dàa brightbabyapps.com j’ai essayé le kamagra de le Sandoz l’indignation. i brinu o organizaciji regionalnih stručnih skupova, savjetovanja, tribina i sl. u funkciji stručnog usavršavanja pedagoga, kao i sekcije HPD-Student (za studente preddiplomskog/diplomskog studija pedagogije) i HPD-Internacional (za članove izvan Hrvatske).

HRVATSKO PEDAGOGIJSKO DRUŠTVO izdaje znanstveni časopis „Pedagogijska istraživanja“

Hrvatsko pedagogijsko društvo
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Tel.: 00385 1 6120-167, 00385 1 6120-168
Fax.: 00385 1 6156-880
Mail: hpd@ffzg.hr
www.pedagogija.hr

Predsjednica: Dr. sc. Koraljka Posavec, doc.

Dopredsjednik: Prof. emeritus dr. sc. Josip Milat

Tajnik: Dr. sc. Goran Livazović, doc

USTROJSTVO

UPRAVNI ODBOR

1. Doc. dr. sc. Koraljka Posavec, predsjednica

2. Prof. emeritus dr. sc. Josip Milat, dopredsjednik

3. Prof. dr. sc. Vlatko Previšić

4. Prof. dr. sc. Marko Jurčić

4. Prof. dr. sc. Jasminka Zloković

5. Prof. dr. sc. Smiljana Zrilić

6. Doc. dr. sc. Goran Livazović, tajnik

7. Ivana Biljan

8. Miroslav Miljković

NADZORNI ODBOR

1. Doc. dr. sc. Ante Kolak, predsjednik
2. Prof. dr. sc. Stjepan Jagić
3. Olieta Horvat Kardoš
4. Biserka Bucković
5. Doc. dr. sc. Morana Koludrović