Učitavanje događaja

← All Events

  • Ovaj događaj je prošao.

13. rujna 2018 - 14. rujna 2018

Plenarni izlagači na Trećem kongresu pedagoga 2018

Čast nam je predstaviti plenarne predavače na Trećem kongresu pedagoga…

Prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš:

“Hegemone ideologije i mogućnost(i) pedagogijske autonomije”

Pedagoginja, znanstvenica, redovita profesorica u trajnom zvanju na Odsjeku za pedagogiju i Studiju antropologije, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predaje i na FPMOZ-u Sveučilišta u Mostaru, a u različitim je razdobljima bila nositeljica kolegija u poslijediplomskom specijalističkom programu na Central European University (CEU-SUN) u Budimpešti, UN-ovom MA programu University for Peace u Kostariki, zajedničkom europskom MA programu Migration and Intercultural Relations pod vodstvom Sveučilišta u Stavangeru, zajedničkom MA programu Management and Counselling for European Education Sveučilišta Münster i Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, doktorskom studiju FPMOZ-a Sveučilišta u Mostaru i doktorskom studiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Bila je gost-predavač na više stranih sveučilišta, uključujući University of California at Berkeley i Louisiana State University, a desetak je godina vodila nekoliko kolegija u certificiranom programu izobrazbe nastavnika predmeta demokracije i ljudskih prava Bosne i Hercegovine u organizaciji CIVITAS-a BiH. Također je (su)vodila ili bila članica tridesetak međunarodnih i domaćih znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata, uključujući dva UNESCO-va projekta u obrazovanju za Hrvatsku, regionalni projekt World University Service-a „Mreža sveučilišnih centara za ljudska prava u Jugoistočnoj Europi“, projekte Vijeća Europe “Obrazovanje za demokratsko građanstvo” i „Učenje o Europskom sudu za ljudska prava u srednjim školama“. Bila je i članica ekspertnih timova pri Vijeću Europe zaduženih za pripremu materijala za sastanke europskih ministara obrazovanja, UNHCHR-ove ekspertne skupine za izradu prijedloga Svjetskog plana djelovanja u odgoju i obrazovanju za ljudska prava, UN-ove ekspertne skupine za Tranziciijsku pravdu i mreže eksperata EU-a za izradu indikatora kvalitete u odgoju i obrazovanju za aktivno građanstvo, suradnica Svjetske banke u pripremi reforme obrazovanja nastavnika u Hrvatskoj, suradnica Direktorata za mlade Vijeća Europe u izradi programa učenja za ljudska prava mladih u Europi te Proširenog procesa Graz Pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Europu u području obrazovanja. Rezultate svojih istraživanja je uglavnom na poziv organizatora predstavila na tristotinjak skupova u četrdesetak zemalja svijeta, uključujući zemlje Jugoistočne Europe te Austriju, Belgiju, Estoniju, Finsku, Indiju, Italiju, Izrael, Kinu, Litvu, Nizozemsku, Njemačku, Poljsku, Portugal, SAD, Španjolsku i Švedsku. Objavila je oko 150 znanstvenih i stručnih radova te tridesetak knjiga na hrvatskom i nekoliko svjetskih te manjih europskih jezika. Koautorca je i tri publikacije Vijeća Europe koje su bile temelj izrade europske politike u odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo i prvoga UNESCO-va priručnika za osiguranje kvalitete u istom području. Također je koautorica Nacionalnog programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava, Nacionalnog programa za mlade, Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje ljudskih prava, prvog nacionalnog Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja za Hrvatsku i Građanskog obrazovanja u ZJNNP-a za Bosnu i Hercegovinu te koautorica i suvoditeljica Europskog programa odgoja i obrazovanja za mir (EURED). Recenzentica je i evaluatorica domaćih i stranih projekata i publikacija te članica uređivačkih odbora dvaju europskih časopisa. Osnivačica je i voditeljica Istraživačko-obrazovnog centra za ljudska prava i demokratsko građanstvo pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnica je predavačko-istraživačke stipendije Zaklade Fulbright za Sveučilište u Berkeleyju, Državne nagrade “Ivan Filipović” za unaprjeđenje znanosti o odgoju, Nagrade za ljudska prava «Europski krug» Europskog pokreta Hrvatska te nagrade “Grb Grada Makarske” s Plaketom i “Nagrade Općine Tučepi” za promicanje lokalne kulturne baštine.

 

Prof. dr. sc. Jasna Krstović:

“Izazovi i perspektive razvoja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u društvu koje se mijenja”

Pedagoginja, znanstvenica, redovita profesorica u trajnom zvanju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Objavila je više od 90 znanstvenih i stručnih radova, najviše iz područja predškolske i obiteljske pedagogije te obrazovanja odgajatelja i učitelja. Bila je suradnica ili voditeljica niza domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata, među kojima i Obrazovanje pedagoga za rad u đačkim domovima i dječjim vrtićima, Razvojni učinci interakcije na djetetovu autonomiju, Konstruktivizam i razvojno-primjerena predškolska praksa te Ostvarivanje organizacije koja uči u obrazovanju učitelja i odgajatelja. Bila je članica Ekspertnog tima NVOO za izradu Okvira nacionalnoga standarda kvalifikacije za učitelje u osnovnim i srednjim školama. Obnašala je funkciju pročelnice za društvene znanosti te prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, dekanice Visoke učiteljske škole u Rijeci, dekanice Učiteljskog fakulteta u Rijeci i mnoge druge. Bila je prva predsjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje a trenutno je savjetnica za obrazovanje rektorice Sveučilišta u Rijeci. Najzaslužnija je za pokretanje prvog Sveučilišnog diplomskog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji se na Učiteljskom fakultetu Sveučilista u Rijeci, kao prvi u Republici Hrvatskoj, počeo izvoditi u akademskoj godini  2010/11. Dobitnica je Nagrade za životno djelo Zaklade Sveučilišta u Rijeci.

 

Prof. dr. sc. Jasminka Ledić:

“Europska dimenzija u obrazovanju: staza u bespuću nacionalne obrazovne politike?”

Pedagoginja, znanstvenica, redovita profesorica u trajnom zvanju zaposlena na Odsjeku za pedagogiju Pedagoškog/Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 1982. godine. Samostalno ili u suautorstvu, te kao urednica, objavila je četrnaest znanstvenih monografija i velik broj znanstvenih i stručnih radova iz područja obrazovanja. Njezin znanstveni interes prvenstveno se odnosi na visoko obrazovanje, europsku dimenziju u obrazovanju, povijest odgoja i obrazovanja te civilno društvo.

Vodila je i sudjelovala u više znanstveno-istraživačkih projekata na međunarodnoj i nacionalnoj razini. Trenutačno je voditeljica projekta Europska dimenzija u obrazovanju: pristupi i izazovi. Tijekom dugogodišnje akademske karijere obnašala je različite funkcije. Bila je predsjednica Povjerenstva Rektorskog zbora za redefiniranje minimalnih uvjeta Rektorskog zbora za ocjenu nastavne i stručne aktivnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja kao i članica Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost. Također, u dva mandata bila je prodekanica za znanstveno-istraživački rad i međunarodnu suradnju Pedagoškog/Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Trenutačno je voditeljica poslijediplomskog doktorskog sveučilišnog studija pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Predsjednica je Vijeća časti Sveučilišta u Rijeci.

Dobitnica je Fulbrightove stipendije koju je ostvarila na u Sveučilištu Indiana u Bloomingtonu u SAD-u, Godišnje državne Nagrade Ivan Filipović za doprinos razvoju visokoga obrazovanja i, kao članica Upravnog odbora Udruge „Zlatni rez“, Godišnje nagrade Grada Rijeke za doprinos popularizaciji znanosti. Jedna je od osnivačica Udruge za razvoj visokoga školstva „Universitas“ i njezina dugogodišnja predsjednica. Trenutačno obnaša dužnost predsjednice Upravnog odbora Udruge.

 

Prof. dr. sc. Maja Ljubetić:

“Pedagogijska perspektiva suvremenog roditeljstva u obitelji koja se mijenja”

Pedagoginja, znanstvenica, redovita profesorica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a kao gostujući profesor radila je na Sveučilištu u Zadru – Odjel za pedagogiju, Učiteljskom fakultetu u Rijeci i Sveučilištu u Mostaru. Instruktorica je Teorije izbora i realitetne terapije. U fokusu njena znanstvenog i stručnog interesa su obitelj, odgojno-obrazovne ustanove i njihovo partnerstvo s obitelji, djeca rane i predškolske dobi te građanski odgoj. Autorica je ili koautorica 9 knjiga (znanstvene monografije, priručnici i sveučilišni udžbenik), više od 50 znanstvenih te 40 stručnih radova. Izlagala je na brojnim znanstvenim i znanstveno-stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Predsjednica je Matičnog odbora za polja pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije.

Članica je Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD) – dopredsjednica Upravnog odbora društva bila je od 2010. do 2012. godine; Hrvatskog pedagoško-književnog zbora (HPKZ) strukovne udruge pedagoga; Učiteljskog vijeća „The William Glasser Institut“ – Chatsworth (CA, USA) u svojstvu BIW Instruktorice; Instituta za razvoj potencijala sve djece (IEDPE, Pariz); Hrvatske udruge realitetnih terapeuta (HURT) te članica  Projektnog tima i voditeljica seminara „Teorija izbora u školi – put ka kvalitetnoj školi – školi bez prisile“.

 

Prof. dr. sc. Saša Milić:

“Globalizacija i obrazovanje”

Pedagog, sveučilišni profesor, znanstvenik, redoviti profesor na Univerzitetu Crne Gore te gostujući profesor na University of Jyvaskyla – Finland, Paedagogishe Hohschule Zurich – Switzerland i State University Almaty – Kazakhstan.

Objavio je preko 50 znanstvenih i stručnih radova iz područja komparativne pedagogije i interkulturalne pedagogije. Bio je predsjednik Foruma pedagoga Crne Gore, član Nacionalnog savjeta za opće obrazovanje Crne Gore te potpredsjednik Odbora za obrazovanje Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. U procesu reforme obrazovnog sustava Crne Gore (2003-2008) bio je nositelj programa stručnog usavršavanja nastavnog kadra u okviru kojeg je realizirano preko 200 edukativnih seminara širom Crne Gore te nacionalni programski direktor inovativnih projekata: Step by Step, Reading and Writing for Critical Thinking, Roma Education Initiative i Inkluzivno obrazovanje u osnovnim školama Crne Gore. Osnivač je studijskog programa za pedagogiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (osnovni, magistrski i doktorski studiji). Autorizirani je evaluator EACEA (Brisel) za evaluaciju visokoškolskih obrazovnih projekata i programa te ekspert za akreditaciju visokoškolskih institucija u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.

 

Prof. dr. sc. Jasmina Klemenović:

“Promjene obrazovanja kroz afirmiranje ljudskih prava i građanski odgoj”

Pedagoginja, sveučilišna profesorica, znanstvenica, redovita profesorica u trajnom zvanju na Sveučilištu u Novom Sadu. Objavila je 80 znanstvenih i stručnih radova iz područja predškolske pedagogije, inkluzivnog obrazovanja, obrazovanja za ljudska prava i demokraciju. Voditeljica je programa Predškolske pedagogije na sve tri razine  akademskog studija Pedagogije. Autorica je programa Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju na master razini studija te Kurikulumi institucionalnog obrazovanja i odgoja na doktorskom studiju Metodike nastave Filozofskog fakulteta. Voditeljica je Centra za podršku studentima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Novom Sadu. Članica je stručnog tijela Ministarstva prosvjete, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije za izradu Osnova programa predškolskog odgoja i obrazovanja, suradnica grupe za rani razvoj i socijalnu inkluziju te suradnica Zavoda za unapređivanje obrazovanja i odgoja i UNICEF-a.

 

Prof. dr. sc. Ivan Đikić:

“Promjene u obrazovanju – ulaganje u društveni, znanstveni i gospodarski napredak Hrvatske”

Akademik, znanstvenik, liječnik, redoviti profesor na Sveučilištu MF Goethe i ravnatelj Buchman Instituta za molekularnu znanost u Frankfurtu.

Objavio je više od 100 radova u znanstvenim časopisima koji su citirani više od 7.000 puta. 2004. godine objavio je rad koji je časopis Science proglasio najznačajnijim medicinskim otkrićem godine. Dobitnik je nagrade Europskog udruženja za istraživanje tumora (EACR), nagradu Američkog udruženja za istraživanje raka (AACR) za izvanredna postignuća u istraživanju tumora, Njemačkog udruženja za staničnu biologiju i Europskog udruženja za istraživanje tumora, uglednu njemačku nagradu “Sir Hans Krebs”, nagradu “Deutschen Krebspreis” 2010. godine, najprestižniju njemačku znanstvenu nagradu “Gottfried Wilhelm Leibniz” te nagradu njemačke zaklade “Ernst Jung” za medicinu.

 

Dr. sc. Boris Jokić:

“Obrazovne aspiracije učenika, roditelja i nastavnika u Republici Hrvatskoj – obrazovanje: vrijednost ili dogma?”

Psiholog i znanstvenik, bavi se obrazovanjem i obrazovnim sustavom, zaposlen na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu. Magistrirao je i doktorirao na Cambridgeu na temu međuodnosa prirodoznanstvennog i religijskog obrazovanja u Hrvatskoj iz perspektive učenika osnovnih škola. Radio je na više od 20 znanstvenih projekata, između ostalih evaluacije i usavršavanja obrazovnog sustava i nastavnih programa, razvoja kurikuluma za obavezno obrazovanje, utjecaja privatnih instrukcija na srednjoškolsko obrazovanje, poduzetništva u osnovnom školstvu te podizanja kvalitete osnovnoškolskog obrazovanja u Hrvatskoj. Neki od njih su: Private Tutoring Phenomenon: Developing Policy Options (Network of Educational Policy Centers), Primary Review Project (University of Cambridge, International Social Survey Programme (ISSP), Ključne kompetencije ‘učiti kako učiti’ i  ‘poduzetništvo’ u osnovnom školstvu Republike Hrvatske (European Training Foundation, Torino, Italija) i dr. Trenutno vodi uspostavni projekt Hrvatske zaklade za znanost “Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: priroda, odrednice i promjene (COBRAS)”. Autor je ili koautor deset knjiga na temu obrazovanja te više znanstvenih članaka. Bio je članom Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje, Nacionalnog operativnog tijela za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te voditelj Cjelovite kurikularne reforme ranog i predškolskog, osnovnoškolskoga i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Široj je javnosti poznat po protivljenju političkim pritiscima glede izmjene projekta reforme što je dovelo do masovnih prosvjeda diljem Hrvatske u kojima je sudjelovalo 50.000 ljudi.

 

Detalji

Početak:
13. rujna 2018
Kraj:
14. rujna 2018
Kategorija događaja:

Mjesto

Hotel International
Miramarska Cesta 24, Zagreb,
+ Google Map