Učitavanje događaja

← All Events

  • Ovaj događaj je prošao.

11. travnja 2016 @ 9:30 - 21. travnja 2016 @ 16:00

Preporuka sudionicima i moderatorima skupa

HRVATSKO  PEDAGOGIJSKO  DRUŠTVO

hpd (1)

 

Poštovane pedagoginje i pedagozi te sudionici Regionalnih susreta pedagoga Hrvatske,

Hrvatsko pedagogijsko društvo ove godine, umjesto dosadašnjih višednevnih jedinstvenih stručno-znanstvenih skupova, organizira tri jednodnevna regionalna skupa –  u Slavonskom Brodu 11. travnja 2016., u Splitu 15. travnja 2016. i na Plitvicama 21. travnja 2016. godine.

U skladu s Člankom 8. Statuta HPD temeljni cilj Društva je: Razvoj pedagogije kao znanosti  i društvene prakse, te skrb o profesionalnim interesima i zadaćama pedagoga kao nositeljima  odgojno-obrazovne prakse. S tim u skladu tema ovogodišnjeg skupa je Pedagog/inja u predškolskoj ustanovi i školi: aktualno stanje i perspektive.

Jedan od aktualnih izazova suvremene pedagogijske znanosti i prakse svakako je i Cjelovita kurikularna reforma, stoga je na mrežnim stranicama u tijeku stručna rasprava o kurikulumskim dokumentima, o čemu je MZOS putem svoje mrežne stranice obavijestilo stručnu javnost.

Budući da su stručni suradnici pedagozi, pored učitelja, nastavnika, odgojitelja i ravnatelja ciljani dionici u stručnoj raspravi, ovo je prilika za kritički komentar i analizu predloženih dokumenata, ali i oblikovanje prijedloga za njihovo poboljšanje prije javnog savjetovanja.

Stručni suradnici pedagozi svojim znanjem, iskustvom i stručnošću nedvojbeno mogu i trebaju utjecati na konačan sadržaj većeg broja kurikulumskih dokumenata, a time i implementacije samog projekta. Zato će se prvi dio rada u sekcijama posvetiti isticanju problematike – problema vezanim za tematiku skupa, a u radionicama o njima konkretno – praktično raspravljati.

Radi toga je poželjno da se kao sudionici prije dolaska na skup upoznate s dokumentima (barem onim dijelom koji je od Vašeg interesa) kako bi rasprava u sekcijama i  radionicama bila što konstruktivnija i svrhovitija.

Predlažemo da proučite sljedeće kurikulumske dokumente različitih razina, i to:

–          Okvir nacionalnog kurikuluma;

–          Nacionalne kurikulume za pojedine razine i vrste odgoja i obrazovanja;

–          Okvire za vrednovanje, iskustva učenja učenika s poteškoćama i iskustva učenja darovitih učenika;

–          Nacionalne dokumente područja kurikuluma;

–          Nacionalne kurikulume međupredmetnih tema.

Nacionalnim kurikulumima nastavnih predmeta temeljitije će se baviti predmetni učitelji.

Navedene kurikulumske dokumente možete pronaći na adresi www.kurikulum.hr.

 

Očekujemo kvalitetnu i plodnu raspravu kojom će pedagozi, a time i HPD u cjelini dati kritički i stručno vrijedan doprinos u konačnom oblikovanju cjelovitog projekta.

 

S poštovanjem,

 Organizacijski odbor Regionalnih susreta pedagoga Hrvatske 2016.

Detalji

Početak:
11. travnja 2016 9:30
Kraj:
21. travnja 2016 16:00