Učitavanje događaja

← All Events

  • Ovaj događaj je prošao.

11. travnja 2016 @ 9:30 - 21. travnja 2016 @ 16:00

Program rada Regionalnih susreta pedagoga Hrvatske

HRVATSKO  PEDAGOGIJSKO  DRUŠTVO

hpd (1)

organizira za pedagoge – stručne suradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim

školama, domovima i drugim djelatnostima

 12. REGIONALNI  SUSRETI  PEDAGOGA  HRVATSKE

Slavonski Brod, 11. travnja 2016.

Split, 15. travnja 2016.

Plitvice, 21. travnja 2016.

T e m a

znanstveno-stručnog skupa:

       PEDAGOG / INJA

U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI I ŠKOLI

aktualno stanje i perspektive

 

 

Organizator skupa: Upravni odbor HPD-a i Podružnice HPD-a

Suorganizator: Agencija za odgoj i obrazovanje

Sudionici skupa: Pedagozi – profesori Odsjeka i Odjela za pedagogiju te učiteljskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Zadru, Puli i Dubrovniku,stručni suradnici – pedagozi u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima, visokim učilištima, bolnicama, medijima te u drugim djelatnostima i dužnostima odgoja, obrazovanja, znanosti i kulture.

Studenti preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije, kao i svi zainteresirani za tematiku skupa.

Sudionici skupa dobivaju službenu potvrdnicu Hrvatskog pedagogijskog društva o stručnom usavršavanju, a registrirani sudionici (ettaedu.azoo.hr) i potvrdnice Agencije za odgoj i obrazovanje.

Način i sadržaj rada: Plenarna predavanja, skupne rasprave, radionice i plenarno zaključivanje.

Na skupu će se analizirati aktualno stanje i perspektive uloge odgojitelja, učitelja, nastavnika i profesionalnihstručnih suradnika-pedagoga u oblikovanju, primjeni i razvoju cjelovite kurikulumske reforme; zatim primjena pedagogijsketeorije iz područja kompetencija i kurikuluma uodgojnojpraksi, ishodi odgoja i obrazovanja djece i mladih temeljenih na kompetencijskom profilu pedagoških djelatnika s naglaskom na raspravu o znanstvenom i stručnom položaju pedagogijske znanosti.

 

Program rada

 

Ponedjeljak, 11. travnja 2016. – Slavonski Brod (Tehnička škola Slavonski Brod, Eugena Kumičića 55)

9,30–10,00     Prijava sudionika

10,00                 Svečano otvaranje skupa

10,30–11,30    Uvodna izlaganja:

10,30-10,50    Doc. dr. sc. Koraljka Posavec, predsjednica Hrvatskog pedagogijskog društva

10,50-11,15     Doc. dr. sc. Goran Livazović, tajnik Hrvatskog pedagogijskog društva

 

11,30 – 12,15  Pauza za osvježenje

 

12,30 – 15,00  Rasprave u sekcijama 

Radionica A/ Pedagozi u ustanovi ranog odgoja

Moderatori: izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević; dr. sc. Tijana Borovac, poslijedoktorand, Katarina Bogatić, asistent, Višnja Kljaić Vekić, doktorandica

Radionica B/ Pedagozi u osnovnoj školi

Moderatori: izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović, doc. dr. sc. Branko Bognar, doc. dr. sc. Marija Sablić

Radionica C/ Pedagozi u srednjim školama i domovima

Moderatori: doc. dr. sc. Renata Jukić, doc. dr. sc. Mirela Tolić, Ivana Biljan, prof.

 

15,00 – 16,00       Zatvaranje skupa

 

 Glavni sponzor:

Školska knjiga

 Sponzori:                 Brodsko-posavska županija i Grad Slavonski Brod

 Medijski pokrovitelj:

slika2

 

Program rada

 

Petak, 15. travnja 2016.  – Split (Filozofski fakultet u Splitu, Put iza nove bolnice 10c (Franjevački klerikat)

9,30 – 10,00      Prijava sudionika

10,00                    Svečano otvaranje skupa – Pozdravna riječ

prof. dr. sc. Aleksandar Jakir, dekan Filozofskog fakulteta Split

10,30 – 11,30     Uvodna izlaganja:

10,30-10,45        Doc. dr. sc. Koraljka Posavec, predsjednica Hrvatskog pedagogijskog društva

10,50-11,10         Prof. emeritus dr. sc. Josip Milat, dopredsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva, tema: Kompetencijski pristup izradi kurikuluma

11,10-11,30          Đurđica Kaurloto Martinić, prof., AZOO, tema: Aktualna kurikulumska reforma – zadaci stručnih suradnika – pedagoga

 

11,30 – 12,15        Pauza za osvježenje

 

12,30 – 15,00     Rasprave u sekcijama 

Radionica A/ Pedagozi u ustanovi ranog odgoja

Tema: Aktualna kurikulumska reforma i uloga pedagoga stručnih suradnika

Moderatori: izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić, doc. dr. sc. Esmeralda Sunko, dr. sc. Branimir Mendeš

13,30–15,00   Radionica: Rad s djecom s posebnim potrebama, voditeljice:izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić, doc. dr. sc. Esmeralda Sunko

Radionica B/ Pedagozi u osnovnoj školi

12,30-13,30      Tema: Aktualna kurikulumska reforma i uloga pedagoga stručnih suradnika

Moderatori: prof. emeritus dr. sc. Josip Milat, Đurđica Kaurloto Martinić, prof.

13,40–15,00 RadionicaRazvoj čitalačkih navika kod učenika koji nerado čitaju, voditeljica: izv. prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić

Radionica C/ Pedagozi u srednjim školama i domovima

12,30- 13,30    Tema: Izazovi i posebnosti provedbe cjelovite kurikulumske reforme

Moderatori: izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota, doc. dr. sc. Tonća Jukić, doc. dr. sc. Morana Koludrović

13,30 – 15,00 Radionica: Akcijska istraživanja u praksi pedagoga,  voditeljica: doc. dr. sc. Tonća Jukić

 

15,00 – 16,00 Zatvaranje skupa

 

Glavni sponzor:Školska knjiga

Sponzori: Splitsko-dalmatinska županija i Grad Split

Medijski pokrovitelj:slika2

 

 Program rada

 

Četvrtak, 21. travnja 2016.  – Plitvice (Hotel Jezero, Plitvička jezera)

9,30–10,00     Prijava sudionika

10,00                Svečano otvaranje skupa

10,30–11,30   Uvodna izlaganja:

10,30-10,45    Doc. dr. sc. Koraljka Posavec, predsjednica HPD-a

10,45-11,15     Prof. dr. sc. Marko Palekčić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

11,15-11,35     Suzana Hitrec, prof., predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, tema: Aktualna kurikulumska reforma – zadaci stručnih suradnika – pedagoga

 

11,35 – 12,15   Pauza za osvježenje

 

12,30–15,00  Rasprave u sekcijama 

Radionica A/ Pedagozi u ustanovi ranog odgoja

Moderatori: prof. dr. sc. Jasminka Zloković; izv. prof. dr. sc. Edita Slunjski, Biserka Bucković, prof.

Radionica B/ Pedagozi u osnovnoj školi

Moderatori: dr. sc. Marija Bartulović, doc. dr. sc. Marina Diković, Olieta Horvat Kardoš, prof.

Radionica C/ Pedagozi u srednjim školama i domovima

Moderatori: doc. dr. sc. Zvonimir Komar, dr. sc. Sandra Car, Miroslav Miljković, prof.

 

 15,00 – 16,00 Zatvaranje skupa

 

Glavni sponzor:Školska knjiga

 

Sponzori: Ličko-senjska županija i Grad Karlovac

Medijski pokrovitelj:
slika2

 

Organizacijski odbor:

Doc. dr. sc. Koraljka Posavec, predsjednica HPD-a

Prof. emeritus dr. sc. Josip Milat, dopredsjednik HPD-a

Doc. dr. sc. Goran Livazović, tajnik HPD-a

Prof. dr. sc. Vlatko Previšić, član Upravnog odbora HPD-a

Prof. dr. sc. Smiljana Zrilić, član Upravnog odbora HPD-a

Prof. dr. sc. Marko Jurčić, član Upravnog odbora HPD-a

Doc. dr. sc. Ante Kolak, predsjednik Nadzornog odbora HPD-a

Detalji

Početak:
11. travnja 2016 9:30
Kraj:
21. travnja 2016 16:00