Obavijest sudionicima skupa “Zakonski akti i aktualna praksa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

Poštovane kolegice i kolege, prijavljene sudionice i sudionici skupa “Zakonski akti i aktualna praksa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” ( Zagreb, 28. ožujka 2020. godine). Želimo vas informirati da je priprema skupa u završnoj fazi ali u isto vrijeme i da pratimo razvoj događaja vezanih uz korona virus. Desetak dana prije skupa obavit ćemo konzultacije s nadležnim zdravstvenim službama o razvoju događaja. U skladu s njima, tj. na temelju svih raspoloživih podataka u tom trenutku, Upravno vijeće Hrvatskog pedagogijskog društva donijet će odluku i obavijestiti sve sudionice/ke o tome hoćemo li održati skup kako je ranije najavljeno ili ćemo ga odgoditi radi sigurnosti svih sudionika.
Sve vas srdačno pozdravljamo!

Edita Slunjski
Predsjednica Hrvatskog pedagogijskog društva


Osuda spaljivanja lutke na karnevalu u Imotskom

Kao krovna strukovna udruga profesionalnih pedagoga Hrvatske Hrvatsko pedagogijsko društvo najoštrije osuđuje čin spaljivanja lutke gej para s djetetom na karnevalu u Imotskom. Smatramo da se navedeni incident može promatrati kao odgojna situacija u kojoj je djeci poslana poruka o prihvatljivosti diskriminacije, nasilja i mržnje prema u društvu već obespravljenoj manjinskoj skupini. Pozivamo sve sustručnjake i roditelje da ovaj i njemu slične incidente iskoriste kao primjer krajnje nepedagogične i nehumane prakse, a svoje odgojno-obrazovno djelovanje temelje na promicanju vrijednosti mira, nenasilja i uvažavanja dostojanstva svakoga ljudskog bića.


Novi kolektivni ugovor za zaposlenike u znanosti i visokom obrazovanju

Danas je, nakon pet godina, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, potpisan novi Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u sustavu znanosti i visokog obrazovovanja. Kao njegova najvažnija novina ističe se sustav normiranja rada u znanosti i visokom obrazovanju. No, najveći će pomak osjetiti naš znanstveni podmladak: od sada će im biti plaćene školarine za doktorske studije kao i putni troškovi za doktorske studije izvan mjesta rada. Također na snagu nastupa i zabrana prekovremenog rada asistenata bez posebnog odobrenja. Ponosni smo što je jednu od najvažnijih uloga u potpisivanju ovog važnog dokumenta imao naš istaknuti član i dopredsjednik Društva, prof.dr.sc. Igor Radeka, ujedno i predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i obrazovanja.

 


Treći kongres pedagoga, 13.-14. rujna 2018.

 


Obavijest – Kongres pedagoga 2018

Poštovani sudionici Trećeg kongresa pedagoga!

Zahvaljujemo na velikom interesu za Kongres te vas obavještavamo da je predviđeni broj mjesta popunjen i više nismo u mogućnosti primati nove prijave. Veći broj ljudi (više od stotinu) prijavio se samo u aplikaciju Agencije za odgoj i obrazovanje (Ettaedu), ali nije uputio i prijavu Hrvatskom pedagogijskog društvu koje je organizator skupa. Nažalost, njih iz organizacijskih razloga više nismo u mogućnosti uvrstiti na popis sudionika skupa te ih ljubazno molimo da se odjave i s Ettaedu-a.

Radujemo se druženju na Trećem kongresu pedagoga!


Treći kongres pedagoga – upute za pisanje cjelovitog rada

Upute autorima za pripremu cjelovitih tekstova za Zbornik kongresnih radova 2018  

 

Sudionici Trećega kongresa pedagoga kojima su prihvaćeni sažeci izlaganja pozivaju se da prirede cjelovite tekstove za objavljivanje u Zborniku kongresnih radova prema naslovnoj temi Kongresa i tematskom području u kojemu su prijavili sažetak izlaganja.

Svi pristigli radovi bit će recenzirani od strane dvaju neovisnih stručnjaka za određeno tematsko područje Kongresa.

Kako bi proces pripreme i objave tekstova bio završen u planiranom roku, molimo autore da se pridržavaju sljedećih uputa:

rukopis obuhvaća maksimalno 8000 riječi, uključujući fusnote i popis referenci;
na prvoj stranici rukopisa napisan je naslov rada na hrvatskom jeziku velikim slovima, ime i prezime autora bez titula, naziv ustanove i adresa elektroničke pošte autora;
rukopis počinje sažetkom na hrvatskome jeziku maksimalne duljine od 200 riječi u kojemu je ukratko predstavljeno teorijsko utemeljenje i svrha ili cilj rada, primijenjena metodologija te najvažniji rezultati i zaključak
nakon sažetka navodi se do 5 ključnih riječi na hrvatskome jeziku
rukopis predstavlja autorov originalan, prethodno neobjavljivan znanstveni doprinos razmatranju odabrane teme iz pedagogijske perspektive;
rukopis je teorijski utemeljen (teorijska polazišta su relevantna, u tekstu se navode eksplicitno i analitički korektno);
naslov i sadržaj rukopisa smisleno su i logički strukturirani te odgovaraju naslovnoj temi Kongresa, odnosno odabranome tematskom području;
ukoliko rukopis donosi rezultate empirijskog istraživanja, jasno su i precizno predstavljeni relevantni teorijski izvori i metodologija istraživanja (cilj, zadaci, hipoteze/istraživačka pitanja; uzorak, metode, instrumenti i postupak prikupljanja podataka, način obrade podataka,rezultati, diskusija i/ili zaključak), a rezultati istraživanja nisu stariji od tri godine;
predstavljanje rezultata istraživanja u rukopisu završava zaključcima koji su smisleno izvedeni iz prethodne teorijske i empirijske analize;
reference se numeriraju i navode abecednim redom prema prezimenima autora i kronološkim redom za radove istoga autora;
za oblikovanje referenci  koristi se APA stil (http://www.apastyle.org);
pri oblikovanju rukopisa koristi se font Times New Roman, veličina 12, prored 1,5, uz obostrano poravnanje (justify);
rukopis završava naslovljenim sažetkom i ključnimriječima na engleskome jeziku.

Radovi se dostavljaju uredništvu Zbornika na adresu elektroničke pošte hpd@ffzg.hr najkasnije do pocetka Kongresa. Radovi dostavljeni nakon navedenog roka, kao i oni koji ne budu priređeni u skladu s uputama, neće biti upućeni u recenzijski postupak.


Poziv na sudjelovanje u radu Trećeg kongresa pedagoga, Zagreb, 13.-14.9.2018.

HRVATSKO  PEDAGOGIJSKO  DRUŠTVO

organizira za pedagoge – stručne suradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima i drugim djelatnostima

TREĆI KONGRES PEDAGOGA

s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 13. – 14. rujna 2018. – hotel International u Zagrebu

T e m a

znanstveno-stručnog skupa: 

PEDAGOGIJA U VREMENU PROMJENE

 

Organizator skupa: Upravni odbor HPD-a i Podružnice HPD-a

Suorganizator: Agencija za odgoj i obrazovanje RH (uvršten u Katalog skupova AZOO)

Visoko pokroviteljstvo:

predsjednica Republike Hrvatske gospođa Kolinda Grabar-Kitarović

supokroviteljstvo: ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak

te Agencija za odgoj i obrazovanje

Sudionici skupa: Pedagozi – profesori Odsjeka i Odjela za pedagogiju te Učiteljskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Zadru, Puli i Dubrovniku, stručni suradnici – pedagozi u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima, visokim učilištima, bolnicama, medijima te u drugim djelatnostima i dužnostima odgoja, obrazovanja, znanosti i kulture. Studenti preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije, kao i svi zainteresirani za tematiku skupa.

Sudionici skupa dobivaju službenu potvrdnicu o stručnom usavršavanju.

Način i sadržaj rada: Plenarna predavanja, skupne rasprave, okrugli stolovi i plenarno zaključivanje. Na skupu će se analizirati položaj pedagogijske znanosti i pedagoga u suvremenom društvu s aspekta suvremenih promjena. Kongres je koncipiran kroz niz plenarnih predavanja i panel diskusija na kojima će ugledni znanstvenici i stručnjaci raspravljati o novim znanstvenim spoznajama i položaju pedagogijske znanosti, te refleksijama na proces odgoja i obrazovanja u vremenu promjene. Polje pedagogije kao znanosti te razna pitanja odgoja i obrazovanja predmetom su zanimanja sve većeg broja stručnjaka, ne samo s područja matične znanosti nego i drugih znanstvenih disciplina. Stoga je ovogodišnji Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem poseban po tome što će na njemu uz pedagoge, kao posebni gosti, sudjelovati i drugi eminentni međunarodni znanstvenici.

Tematska područja:

  1. Ravnopravnost i jednakost u odgoju i obrazovanju
  2. Redefiniranje odgojnih funkcija obitelji
  3. Inkluzivni odgoj i obrazovanje u suvremenoj školi
  4. Novi pogledi na djetinjstvo i rani odgoj i obrazovanje
  5. Kultura škole
  6. Pedagoško vođenje odgojno-obrazovne ustanove
  7. Novi pristupi metodologiji istraživanja odgoja i obrazovanja
  8. Pedagogija između ideje čovjeka i potreba društva

Plenarna predavanja i skupne rasprave će voditi ugledni sveučilišni profesori i praktičari. Očekuje se aktivan doprinos sudionika po modelu panel diskusija, razgovora i rasprave. Molimo da u prijavi označite tematsko područje u kojem želite sudjelovati.

Prijava za skup:

Obrazac za prijavu možete preuzeti na web stranici HPD-a. Popunjeni obrazac i presliku uplatnice kotizacije poslati zemaljskom poštom na adresu Hrvatsko pedagogijsko društvo, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb (Odsjek za pedagogiju), te na e-mail adresu: hpd@ffzg.hr

Prijavu je potrebno izvršiti do 15. svibnja 2018. godine.

Kotizacija za skup: Iznos od 750,00 kn (za radne materijale i prigodno osvježenje) uplatiti unaprijed na žiro račun: IBAN HR7823600001102677894 (Hrvatsko pedagogijsko društvo, Ivana Lučića 3., Zagreb) s naznakom: Za Treći kongres pedagoga 2018.

Kotizacija za studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija pedagogije iznosi 400,00 kn (potrebno priložiti potvrdu o statusu studenta prigodom prijave na skup).

Rok za dostavljanje tema i sažetaka na hrvatskom i na engleskom: 15. svibanj 2018. godine na adresu: hpd@ffzg.hr.

Duljina sažetka: od 200 do 250 riječi.

Obavijest o prihvaćanju rada: 1. lipnja 2018.

Prihvaćeni radovi bit će u elektroničkom objavljeni u Knjizi sažetaka, a cjeloviti radovi bit će objavljeni u Zborniku kongresa.

 

U ime Organizacijskog odbora,

                                   prof. dr. sc. Edita Slunjski

                         predsjednica Hrvatskog pedagogijskog društva


12. REGIONALNI SUSRET PEDAGOGA HRVATSKE

0000489204_l_0_cpcy4d split_riva plitvice

hpd (1)

HRVATSKO  PEDAGOGIJSKO  DRUŠTVO

organizira za pedagoge – stručne suradnikeu predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima i drugim djelatnostima

 

12. REGIONALNI  SUSRET  PEDAGOGA  HRVATSKE

Slavonski Brod, 11. travnja 2016.

Split, 15. travnja 2016.

Plitvice, 21. travnja 2016.

 

T e m a

znanstveno-stručnog skupa:

PEDAGOG / INJA

U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI I ŠKOLI

aktualno stanje i promjene

 

Organizator skupa:

Upravni odbor HPD-a

Podružnice HPD-a

 

Suorganizator:

Agencija za odgoj i obrazovanje RH

 

Sudionici skupa:

Pedagozi – profesori Odsjeka i Odjela za pedagogiju te Učiteljskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Zadru, Puli i Dubrovniku,stručni suradnici – pedagozi u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima, visokim učilištima, bolnicama, medijima te u drugim djelatnostima i dužnostima odgoja, obrazovanja, znanosti i kulture.

Studenti preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije, kao i svi zainteresirani za tematiku skupa.

Sudionici skupa dobivaju službenu potvrdnicu o stručnom usavršavanju.

 

Način i sadržaj rada:

Uvodno-poticajna izlaganja, rasprave u područnim sekcijama te plenarni zaključci.

Radni dio skupa počinje u 10:00 sati, a završava istoga dana u 17:00 sati.

 

Predviđene radionice:

Radionica A/ Pedagozi u ustanovi ranog odgoja

Radionica B/ Pedagozi u osnovnoj školi

Radionica C/ Pedagozi u srednjim školama i domovima

 

Radionice će voditi ugledni sveučilišni profesori. Očekuje se aktivan doprinos sudionika radionica, po modelu izlaganja teme, razgovora i rasprave. Molimo da u prijavi označite u kojoj radionici namjeravate sudjelovati.

 

Prijava za skup:

Obrazac za prijavu možete preuzeti na web stranici HPD-a. Popunjeni obrazac i presliku uplatnice kotizacije poslati zemaljskom poštom na adresu Hrvatsko pedagogijsko društvo, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb (Odsjek za pedagogiju) te na e-mail adresu: hpd@ffzg.hr

Prijavu izvršiti do 1. travnja 2016. godine.

Kotizacija za skup: Iznos od 300,00 kn (za radne materijale i prigodno osvježenje) uplatiti unaprijed na žiro račun: IBAN HR07223600001101678714 (Hrvatsko pedagogijsko društvo, Ivana Lučića 3., Zagreb) s naznakom: Za Regionalni susret pedagoga Hrvatske 2016.

Glavni sponzor:

slika1

Medijski pokrovitelj:

 slika2