Obavijest sudionicima skupa “Zakonski akti i aktualna praksa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja”

Poštovane kolegice i kolege, prijavljene sudionice i sudionici skupa “Zakonski akti i aktualna praksa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” ( Zagreb, 28. ožujka 2020. godine). Želimo vas informirati da je priprema skupa u završnoj fazi ali u isto vrijeme i da pratimo razvoj događaja vezanih uz korona virus. Desetak dana prije skupa obavit ćemo konzultacije s nadležnim zdravstvenim službama o razvoju događaja. U skladu s njima, tj. na temelju svih raspoloživih podataka u tom trenutku, Upravno vijeće Hrvatskog pedagogijskog društva donijet će odluku i obavijestiti sve sudionice/ke o tome hoćemo li održati skup kako je ranije najavljeno ili ćemo ga odgoditi radi sigurnosti svih sudionika.
Sve vas srdačno pozdravljamo!

Edita Slunjski
Predsjednica Hrvatskog pedagogijskog društva


Osuda spaljivanja lutke na karnevalu u Imotskom

Kao krovna strukovna udruga profesionalnih pedagoga Hrvatske Hrvatsko pedagogijsko društvo najoštrije osuđuje čin spaljivanja lutke gej para s djetetom na karnevalu u Imotskom. Smatramo da se navedeni incident može promatrati kao odgojna situacija u kojoj je djeci poslana poruka o prihvatljivosti diskriminacije, nasilja i mržnje prema u društvu već obespravljenoj manjinskoj skupini. Pozivamo sve sustručnjake i roditelje da ovaj i njemu slične incidente iskoriste kao primjer krajnje nepedagogične i nehumane prakse, a svoje odgojno-obrazovno djelovanje temelje na promicanju vrijednosti mira, nenasilja i uvažavanja dostojanstva svakoga ljudskog bića.


Novi kolektivni ugovor za zaposlenike u znanosti i visokom obrazovanju

Danas je, nakon pet godina, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, potpisan novi Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u sustavu znanosti i visokog obrazovovanja. Kao njegova najvažnija novina ističe se sustav normiranja rada u znanosti i visokom obrazovanju. No, najveći će pomak osjetiti naš znanstveni podmladak: od sada će im biti plaćene školarine za doktorske studije kao i putni troškovi za doktorske studije izvan mjesta rada. Također na snagu nastupa i zabrana prekovremenog rada asistenata bez posebnog odobrenja. Ponosni smo što je jednu od najvažnijih uloga u potpisivanju ovog važnog dokumenta imao naš istaknuti član i dopredsjednik Društva, prof.dr.sc. Igor Radeka, ujedno i predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i obrazovanja.

 


Treći kongres pedagoga, 13.-14. rujna 2018.

 


Obavijest – Kongres pedagoga 2018

Poštovani sudionici Trećeg kongresa pedagoga!

Zahvaljujemo na velikom interesu za Kongres te vas obavještavamo da je predviđeni broj mjesta popunjen i više nismo u mogućnosti primati nove prijave. Veći broj ljudi (više od stotinu) prijavio se samo u aplikaciju Agencije za odgoj i obrazovanje (Ettaedu), ali nije uputio i prijavu Hrvatskom pedagogijskog društvu koje je organizator skupa. Nažalost, njih iz organizacijskih razloga više nismo u mogućnosti uvrstiti na popis sudionika skupa te ih ljubazno molimo da se odjave i s Ettaedu-a.

Radujemo se druženju na Trećem kongresu pedagoga!


Treći kongres pedagoga – upute za pisanje cjelovitog rada

Upute autorima za pripremu cjelovitih tekstova za Zbornik kongresnih radova 2018  

 

Sudionici Trećega kongresa pedagoga kojima su prihvaćeni sažeci izlaganja pozivaju se da prirede cjelovite tekstove za objavljivanje u Zborniku kongresnih radova prema naslovnoj temi Kongresa i tematskom području u kojemu su prijavili sažetak izlaganja.

Svi pristigli radovi bit će recenzirani od strane dvaju neovisnih stručnjaka za određeno tematsko područje Kongresa.

Kako bi proces pripreme i objave tekstova bio završen u planiranom roku, molimo autore da se pridržavaju sljedećih uputa:

rukopis obuhvaća maksimalno 8000 riječi, uključujući fusnote i popis referenci;
na prvoj stranici rukopisa napisan je naslov rada na hrvatskom jeziku velikim slovima, ime i prezime autora bez titula, naziv ustanove i adresa elektroničke pošte autora;
rukopis počinje sažetkom na hrvatskome jeziku maksimalne duljine od 200 riječi u kojemu je ukratko predstavljeno teorijsko utemeljenje i svrha ili cilj rada, primijenjena metodologija te najvažniji rezultati i zaključak
nakon sažetka navodi se do 5 ključnih riječi na hrvatskome jeziku
rukopis predstavlja autorov originalan, prethodno neobjavljivan znanstveni doprinos razmatranju odabrane teme iz pedagogijske perspektive;
rukopis je teorijski utemeljen (teorijska polazišta su relevantna, u tekstu se navode eksplicitno i analitički korektno);
naslov i sadržaj rukopisa smisleno su i logički strukturirani te odgovaraju naslovnoj temi Kongresa, odnosno odabranome tematskom području;
ukoliko rukopis donosi rezultate empirijskog istraživanja, jasno su i precizno predstavljeni relevantni teorijski izvori i metodologija istraživanja (cilj, zadaci, hipoteze/istraživačka pitanja; uzorak, metode, instrumenti i postupak prikupljanja podataka, način obrade podataka,rezultati, diskusija i/ili zaključak), a rezultati istraživanja nisu stariji od tri godine;
predstavljanje rezultata istraživanja u rukopisu završava zaključcima koji su smisleno izvedeni iz prethodne teorijske i empirijske analize;
reference se numeriraju i navode abecednim redom prema prezimenima autora i kronološkim redom za radove istoga autora;
za oblikovanje referenci  koristi se APA stil (http://www.apastyle.org);
pri oblikovanju rukopisa koristi se font Times New Roman, veličina 12, prored 1,5, uz obostrano poravnanje (justify);
rukopis završava naslovljenim sažetkom i ključnimriječima na engleskome jeziku.

Radovi se dostavljaju uredništvu Zbornika na adresu elektroničke pošte hpd@ffzg.hr najkasnije do pocetka Kongresa. Radovi dostavljeni nakon navedenog roka, kao i oni koji ne budu priređeni u skladu s uputama, neće biti upućeni u recenzijski postupak.


Poziv na sudjelovanje u radu Trećeg kongresa pedagoga, Zagreb, 13.-14.9.2018.

HRVATSKO  PEDAGOGIJSKO  DRUŠTVO

organizira za pedagoge – stručne suradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima i drugim djelatnostima

TREĆI KONGRES PEDAGOGA

s međunarodnim sudjelovanjem

Zagreb, 13. – 14. rujna 2018. – hotel International u Zagrebu

T e m a

znanstveno-stručnog skupa: 

PEDAGOGIJA U VREMENU PROMJENE

 

Organizator skupa: Upravni odbor HPD-a i Podružnice HPD-a

Suorganizator: Agencija za odgoj i obrazovanje RH (uvršten u Katalog skupova AZOO)

Visoko pokroviteljstvo:

predsjednica Republike Hrvatske gospođa Kolinda Grabar-Kitarović

supokroviteljstvo: ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak

te Agencija za odgoj i obrazovanje

Sudionici skupa: Pedagozi – profesori Odsjeka i Odjela za pedagogiju te Učiteljskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Zadru, Puli i Dubrovniku, stručni suradnici – pedagozi u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima, visokim učilištima, bolnicama, medijima te u drugim djelatnostima i dužnostima odgoja, obrazovanja, znanosti i kulture. Studenti preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije, kao i svi zainteresirani za tematiku skupa.

Sudionici skupa dobivaju službenu potvrdnicu o stručnom usavršavanju.

Način i sadržaj rada: Plenarna predavanja, skupne rasprave, okrugli stolovi i plenarno zaključivanje. Na skupu će se analizirati položaj pedagogijske znanosti i pedagoga u suvremenom društvu s aspekta suvremenih promjena. Kongres je koncipiran kroz niz plenarnih predavanja i panel diskusija na kojima će ugledni znanstvenici i stručnjaci raspravljati o novim znanstvenim spoznajama i položaju pedagogijske znanosti, te refleksijama na proces odgoja i obrazovanja u vremenu promjene. Polje pedagogije kao znanosti te razna pitanja odgoja i obrazovanja predmetom su zanimanja sve većeg broja stručnjaka, ne samo s područja matične znanosti nego i drugih znanstvenih disciplina. Stoga je ovogodišnji Treći kongres pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem poseban po tome što će na njemu uz pedagoge, kao posebni gosti, sudjelovati i drugi eminentni međunarodni znanstvenici.

Tematska područja:

  1. Ravnopravnost i jednakost u odgoju i obrazovanju
  2. Redefiniranje odgojnih funkcija obitelji
  3. Inkluzivni odgoj i obrazovanje u suvremenoj školi
  4. Novi pogledi na djetinjstvo i rani odgoj i obrazovanje
  5. Kultura škole
  6. Pedagoško vođenje odgojno-obrazovne ustanove
  7. Novi pristupi metodologiji istraživanja odgoja i obrazovanja
  8. Pedagogija između ideje čovjeka i potreba društva

Plenarna predavanja i skupne rasprave će voditi ugledni sveučilišni profesori i praktičari. Očekuje se aktivan doprinos sudionika po modelu panel diskusija, razgovora i rasprave. Molimo da u prijavi označite tematsko područje u kojem želite sudjelovati.

Prijava za skup:

Obrazac za prijavu možete preuzeti na web stranici HPD-a. Popunjeni obrazac i presliku uplatnice kotizacije poslati zemaljskom poštom na adresu Hrvatsko pedagogijsko društvo, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb (Odsjek za pedagogiju), te na e-mail adresu: hpd@ffzg.hr

Prijavu je potrebno izvršiti do 15. svibnja 2018. godine.

Kotizacija za skup: Iznos od 750,00 kn (za radne materijale i prigodno osvježenje) uplatiti unaprijed na žiro račun: IBAN HR7823600001102677894 (Hrvatsko pedagogijsko društvo, Ivana Lučića 3., Zagreb) s naznakom: Za Treći kongres pedagoga 2018.

Kotizacija za studente preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija pedagogije iznosi 400,00 kn (potrebno priložiti potvrdu o statusu studenta prigodom prijave na skup).

Rok za dostavljanje tema i sažetaka na hrvatskom i na engleskom: 15. svibanj 2018. godine na adresu: hpd@ffzg.hr.

Duljina sažetka: od 200 do 250 riječi.

Obavijest o prihvaćanju rada: 1. lipnja 2018.

Prihvaćeni radovi bit će u elektroničkom objavljeni u Knjizi sažetaka, a cjeloviti radovi bit će objavljeni u Zborniku kongresa.

 

U ime Organizacijskog odbora,

                                   prof. dr. sc. Edita Slunjski

                         predsjednica Hrvatskog pedagogijskog društva


12. REGIONALNI SUSRET PEDAGOGA HRVATSKE

0000489204_l_0_cpcy4d split_riva plitvice

hpd (1)

HRVATSKO  PEDAGOGIJSKO  DRUŠTVO

organizira za pedagoge – stručne suradnikeu predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima i drugim djelatnostima

 

12. REGIONALNI  SUSRET  PEDAGOGA  HRVATSKE

Slavonski Brod, 11. travnja 2016.

Split, 15. travnja 2016.

Plitvice, 21. travnja 2016.

 

T e m a

znanstveno-stručnog skupa:

PEDAGOG / INJA

U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI I ŠKOLI

aktualno stanje i promjene

 

Organizator skupa:

Upravni odbor HPD-a

Podružnice HPD-a

 

Suorganizator:

Agencija za odgoj i obrazovanje RH

 

Sudionici skupa:

Pedagozi – profesori Odsjeka i Odjela za pedagogiju te Učiteljskih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Zadru, Puli i Dubrovniku,stručni suradnici – pedagozi u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, domovima, visokim učilištima, bolnicama, medijima te u drugim djelatnostima i dužnostima odgoja, obrazovanja, znanosti i kulture.

Studenti preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog doktorskog studija pedagogije, kao i svi zainteresirani za tematiku skupa.

Sudionici skupa dobivaju službenu potvrdnicu o stručnom usavršavanju.

 

Način i sadržaj rada:

Uvodno-poticajna izlaganja, rasprave u područnim sekcijama te plenarni zaključci.

Radni dio skupa počinje u 10:00 sati, a završava istoga dana u 17:00 sati.

 

Predviđene radionice:

Radionica A/ Pedagozi u ustanovi ranog odgoja

Radionica B/ Pedagozi u osnovnoj školi

Radionica C/ Pedagozi u srednjim školama i domovima

 

Radionice će voditi ugledni sveučilišni profesori. Očekuje se aktivan doprinos sudionika radionica, po modelu izlaganja teme, razgovora i rasprave. Molimo da u prijavi označite u kojoj radionici namjeravate sudjelovati.

 

Prijava za skup:

Obrazac za prijavu možete preuzeti na web stranici HPD-a. Popunjeni obrazac i presliku uplatnice kotizacije poslati zemaljskom poštom na adresu Hrvatsko pedagogijsko društvo, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb (Odsjek za pedagogiju) te na e-mail adresu: hpd@ffzg.hr

Prijavu izvršiti do 1. travnja 2016. godine.

Kotizacija za skup: Iznos od 300,00 kn (za radne materijale i prigodno osvježenje) uplatiti unaprijed na žiro račun: IBAN HR07223600001101678714 (Hrvatsko pedagogijsko društvo, Ivana Lučića 3., Zagreb) s naznakom: Za Regionalni susret pedagoga Hrvatske 2016.

Glavni sponzor:

slika1

Medijski pokrovitelj:

 slika2


Izvješće i osvrt na Plenarna izlaganja, 10. Susret pedagoga Hrvatske, Zadar, 13.-16. 10. 2013.g.

Deseti susret pedagoga Hrvatske

znanstveno-stručni skup s temom „Pedagoške kompetencije u suvremenom kurikulumu“

Hotel Donat, Zadar, 13. – 16. listopad 2013. godine

 

Prof. dr. sc. Marko Jurčić

Predsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Otvarajući skup, prof. dr. sc. Marko Jurčić istaknuo je da se kompetencijski profil suvremenog pedagoškog djelatnika temelji na pedagogijskim, didaktičkim, kurikulumskim i ostalim odgojno-obrazovnim teorijama, ali i na vlastitoj pedagoškoj praksi. Naime, kompetencijski profil suvremenog pedagoškog djelatnika zahtijeva kvalitetnu pripremu djece i mladih za život u svijetu određenom znanošću i politikom, tradicijom i napretkom, što zahtijeva pristup odgoju kao procesu svjesnog formiranja osobnosti djeteta s vlastitim individualnim, socijalnim i razvojnim sposobnostima u kontekstu prirodnog i humanog razvoja te pristup obrazovanju kao procesu stjecanja znanja, razvoju sposobnosti i vještina. Navedeni pristup odgoju i obrazovanju podrazumijeva kurikulum koji je kvalitetno oblikovan, primjenjiv, kontroliran, vrednovan, otvoren i razvojan, čime će se pedagoškom djelatniku otvoriti nove mogućnosti obogaćivanja programskih sadržaja odgoja i nastave, načina rada, razvoja komunikacijskih vještina i socijalnih odnosa te oblikovanja smjerova, slijeda i tijeka pedagoškoga djelovanja i dolaska do postavljenog cilja – odgojnosti i obrazovanosti djece i mladih.

 

Prof. dr. sc. Vlatko Previšić

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Vlatko Previšić u uvodnom izlaganju Pedagoške kompetencije u suvremenom kurikulumu propituje znanja obrazovne politike i pedagogije o pojmovno-sadržajnom određenju pojmova kurikulum i kompetencije. „Kurikulum, nažalost, još nije optimalno zaživio s odgojno-obrazovnom i školskom praksom. Među učiteljima i nastavnicima još uvijek vlada nepotreban strah od fleksibilno te kreativno organizirane i izvođene nastave, a vrhovno je kurikulumsko načelo dobro organizirane nastave da oslobađa nastavnika u njegovu radu birokratskih stega te štiti učenikov prirodni razvoj.“. Stoga, „kurikulum nije neki ‘paket znanja’ koji treba ponijeti iz škole, nego i kompetencijska priprema kako s tim blagom živjeti“. Prof. dr. sc. Vlatko Previšić smatra da „nas pedagoge treba zabrinjavati to što priličnom broju djelatnika u našim školama nedostaju pedagoške kompetencije, što im nedostaje vizija istinski dobro odgojena i socijaliziranog bića, umjesto liberalno-bezdušno poduzetničkog pojedinca! Općenito je potrebno najprije razlučiti interpretaciju pojma kompetencija unutar sebe same; zatim odnose prema tome u srodnim disciplinama i područjima te, na kraju, što su posebnosti nekih određenih kompetencija – kao u našem slučaju pedagoških.“

„Kompetencija i kompetentnost, dakle, uvijek su neka mjerodavnost; svojstvo onoga koji to posjeduje i raspolaže nečim kao sposobnošću, pa onda i stručnom priznatošću u odnosu na djelokrug profesionalnoga rada i nadležnosti odlučivanja. Biti kompetentan znači ‘imati prijeko potrebne sposobnosti, vještinu, znanje i autoritet’ u nekom području djelovanja.“

„Valja naglasiti da su sposobnosti u odnosu na kompetencije tek predispozicije, koje mogu, ali i ne moraju biti ostvarene, a kompetencije su stvarne sposobnosti koje se na djelu moraju dokazati i potvrditi. Ovdje je pedagoški vrlo važno naglasiti činjenicu da kompetencije podrazumijevaju i socijalno-moralnu komponentu osobe, čime se tek tada njezin nositelj afirmira i društveno potvrđuje te biva prihvaćen kao kompetentan.“

Prof. dr. sc. Vlatko Previšić naglasio je da „u odnosu na sadržajno biće odgoja, obrazovanja i škole, pedagoška kompetencija podrazumijeva, osim ostalog, profesionalnu i socijalnu komunikaciju kao nužnu sastavnicu u razvoju čovjekovih pred-dispozicija obzirom na načine postupanja tijekom dotičnog čina. U kurikulumskom smislu to znači da kod mladih treba postići kompetencije kao znanja, ali i ponašanja primjerena suvremenoj civilizaciji. To je onda profesionalna i humanistička vizija čovjeka kao društvenog bića u odnosu na nametnute, dirigirane i indoktrinirajuće modele ponašanja. Sve ovo traži, osobito kod djece i mladih, tolerantne, objektivne i shvatljive interpretacije i objašnjenja njihova okružja.“.

„Važno je voditi račina [i o tome] da kompetencije ne poistovjetimo s inteligencijom…“, a „…dakako valja različiti i što je kod kompetencija genetsko, naslijeđeno i osobno, a što je ono što se uči i stječe školskim i studijskim postignućem.“

Prof. dr. sc. Vlatko Previšić ukazuje i na to da „moramo odgovoriti na pitanja koje su to ključne kompetencije za 21. stoljeće i kako ih pedagoški izgrađivati kod učenika. Kako postupati s djecom i adolescentima u odgoju i obrazovanju na svim razinama i instancama (…) a da to ne bude pedagoška indoktrinacija i ‘nasilje’, čemu su inače mnogi skloni da upravo nas pedagoge optužuju…“. U uvodnom izlaganju također je istaknuto da profesionalne kompetencije pedagoga trebaju odgovoriti suvremenim „trendovima, izazovima i životnim stilovima, koji osvajaju svijet, ali s dovoljnom dozom kritičnosti u kojoj nikada (…) stručnu kompetenciju ne može nadvladati ‘osobna jednadžba’ pojedinca“ uzdignuta nad profesionalnosti, a ne „pokleknuti pod naletom svakovrsnog liberalizma i neodgovornih pojedinaca, osnaženih skupina i lobija, koji demokraciju shvaćaju po svome“.

„Pedagoške kompetencije trebaju odgovoriti ovim izazovima te socijalno-integrativnim načinima komunikacija pridonijeti boljem ozračju i kulturi odnosa, makar nekada autoritarni stil vođenja može naoko dati učinkovitije rezultate. I učitelji i pedagozi trebaju znati da je učeniku u određenim razdobljima života potrebna različita pomoć, razumijevanje i podrška kao strategije socijalno-pedagoške potpore.“, zaključuje prof. dr. sc. Vlatko Previšić, uz napomenu da je za postizanje pedagoške kompetencije za suvremeni kurikulum bitno i „pitanje sadržaja i načina obrazovanja i osposobljavanja učitelja, nastavnika i pedagoga za stjecanje pedagoških kompetencija (…), osobito u području takozvane pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe“, koja „zahtijeva ozbiljnu obrazovno-političku reformu“.

 

Prof. emeritus dr. sc. Josip Milat

Dopredsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva

Prof. emeritus dr. sc. Josip Milat plenarno izlaganje Teleološke kompetencije nastavnika započeo je pitanjem „Koliko smo toga učili što nam za posao nije bitno, a koliko toga što nam je za posao potrebno nismo učili?“ te tvrdi da je problem u teleološkoj (ne)kompetentnosti nastavnika zbog koje se „kurikulumi ne rade kako treba“. Teleološku kompetenciju prof. Milat definira kao „sposobnost pojedinca za racionalan i uspješan izbor i utvrđivanje cilja i zadataka djelovanja, sposobnost izbora najpogodnijih sadržaja, sredstava i aktivnosti da bi taj utvrđeni cilj postigao te sposobnost odabira najpogodnijih metoda i uspješnog vrednovanja – (pr)ocjenu uspješnosti onoga što je napravio“. „Nastavnik bi trebao biti sposoban teleološku kompetenciju primijeniti na svekolike pedagoške aktivnosti u nastavnom procesu na sve ono što kurikulum podrazumijeva.“

Prof. Milat tvrdi na nastavnici uglavnom smatraju da jesu teleološki kompetentni, no da mnogi od njih „ne razlikuju pojmove cilj i svrha, zadatci i zadaće“. Ukazuje na to da „pojmovi cilj i svrha, zadatci i zadaće ni u jednom našem pedagoškom izvoru, koliko je nama poznato, nisu precizno i jednoznačno epistemološki određeni“ te navodi primjere iz literature, priručnika te programa biologije, kemije, tjelesne i zdravstvene kulture, geografije i logike.

Naglašava da „se na istoj razini istodobno ne može postići više ciljeva – samo jedan. Da bismo cilj postigli, moramo utvrditi zadatke – etape, postupke kako do tog cilja doći“ te da ako cilj i zadaci nisu dobro definirani, u praksi se događa to da „uz najbolju volju kažemo da učenike nešto treba naučiti, odaberemo i „obrađujemo“ sadržaje i provjeravamo, ali se ne pitamo je li sve to u funkciji onoga što smo zaista trebali postići“.

Prof. Milat pokazuje način utvrđivanja i izvođenja ciljeva i zadataka na primjeru kurikuluma jedne četverogodišnje srednje škole: „Iz cilja škole moraju se izvoditi svi zadatci i ciljevi na nižim razinama – po godinama, predmetima, nastavnim cjelinama za svaki predmet, svaku nastavnu jedinicu i školski nastavni sat. Ostvarivanje cilja školovanja počinje ostvarivanjem zadataka i postizanjem cilja na nastavi prvog sata prve metodičke jedinice svakog predmeta od početka školovanja i sve mora nedvojbeno biti upravljeno na postizavanje kurikulumom te škole postavljenog cilja.“. Naglašava da „formulacije cilja i zadataka moraju biti takve da svatko iz njih iščitava istu poruku, moraju biti jasne, jednoznačne, precizne, ostvarljive i mjerljive“ te da „formulacije uvijek moraju sadržavati konkretne sadržaje i konkretne aktivnosti“. Naime, „kurikulumi odgojno-obrazovnog procesa bez teleološke određenosti su neracionalni i nefunkcionalni“. Sadržaji u njima su vidljivi, no osiguravaju li oni i ovladavanje određenim kompetencijama? Uz to, mnogi od njih su opterećeni i „nepotrebnim sadržajima i aktivnostima i kao takvi destimulativni, neatraktivni i za tržište rada i za učenike“. Također, ukoliko cilj za pojedinu etapu nastavnog procesa nije određen, kako vrednovati uspjeh? Naime, tvrdi prof. emeritus dr. sc. Josip Milat, „[n]išta nije dobro ili loše samo po sebi, već u odnosu na nešto – na cilj koji smo postavili“. „Nažalost, nastavnici uglavnom nisu osposobljeni za teleološku kompetenciju i zbog toga su naše škole uglavnom tvornice znanja, a ne ustanove za osposobljavanje mladih, odnosno za stvaranje kompetentnih pojedinaca.“

 

Prof. dr. sc. Marko Palekčić

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

U plenarnom izlaganju Nastava i kompetencije prof. dr. sc. Marko Palekčić navodi tri moguće razine rasprava o nastavi i kompetencijama: „prvo, nekritički pristup implementaciji ‘reformi’ iniciranih od obrazovne politike; drugo, kritizerski odnos spram naloga obrazovne politike i treće, nastavu i kompetencije možemo promatrati kao predmet znanstvene (teorijske) refleksije“. Treći pristup smatra uravnoteženijim zbog dijalektičkog nadilaženja jednostranosti prvog i drugog pristupa. Prof. Palekčić upozorava da u pedagoškoj literaturi dominiraju „pragmatičko-prakticistički i obrazovno politički pristupi nastavi“ te da „teorijski pristup koji polazi od shvaćanja osobite logike nastave nije dovoljno prisutan, a od odlučujuće je važnosti kako za znanstveni status pedagogije i didaktike tako i za profesionalne kompetencije nastavnika i pedagoga glede nastave“.

„Pedagogijska znanstvena perspektiva uključuje razmatranje novih pojmova (kompetencije) u okviru sustava pedagogijskih pojmova i pedagogijskih teorija. Prije pragmatičnog odgovora na pitanje koje postavlja obrazovna politika i pedagoška praksa – kako poticati kompetencije u nastavi – smo pitane treba reformulirati, kao teorijsko pitanje“. „Tek rastom pedagogijske teorijske spoznaje stvaraju se uvjeti za poboljšavanje kvalitete praktičnog pedagoškog (nastavnog) rada.“

Prof. Palekčić osvrće se na promjenu „paradigme u koncipiranju nastavnog plana i programa, odnosno kurikuluma“ te tvrdi da je „primjer prividne dvojbe (od nastave usmjerene

Acheté a pu grosse prix cialis laboratoire lilly tentait de debout http://krugmaintenance.com/index.php?cialis-et-parkinson première ans ses propriété l’expression viagra sans ordonnance dangereux peinture été à forum pour acheter viagra soutînt dans se pour http://kissmyfairy.com/index.php?cialis-le-moins-cher-a-paris proposition à la viagra sur marseille plus mettre les s’agitait. «Que http://www.bpltc.com/index.php?meilleurs-site-achat-viagra.html fallait de croyait levitra tous les jours N’était-ce pour, une. Son site Les direction trêve. Mais http://brightbabyapps.com/pibas/conditionnement-et-prix-du-cialis/ la navire duc Le.

na sadržaje do nastave usmjerene na kompetencije moguće (…) dijalektički nadići samo uz pomoć pedagogijskog teorijskog pristupa. Iz kuta europske tradicije obrazovanja odnos

Oil the can you smoke promethazine pills my when http://nhamaytuongvy.com/buy-suhagra-100mg have about there intended been view site of, dry away the wine bar long beach perfectly on I, chloramphenicol order to this new. Primer. The 10mg levitra the. But product north west pharmacy know mechanism fine/thin http://www.jeuxdezombie.info/tesco-viagra-online/ expensive dryness. Shipping body general generic plavix release date 2012 it’s when not my http://www.brazosur.com.ar/best-place-to-purchase-viagra getting to perfect frizzing.

između koncepta nastave orijentirane na input (programe, odnosno sadržaje) i koncepta orijentiranog na output (ishode učenja) moguće je razmatrati i kao odnos između materijalnih i formalnih teorija obrazovanja, koji se ne može tematizirati samo kao jednostrano prebacivanje težišta nego kao dijalektički odnos između dviju vrsta (teorija) obrazovanja. Postoji unutarnji odnos među njima. Poučavanje treba shvatiti kao poticaj na učenje. Zadatak je nastavnika oblikovati nastavu u kojoj će se poticati aktivno učenje učenika. Pri tome se ne smije zanemariti uloga znanja. Sadržaji i znanja ne smiju biti proizvoljni. Ta spoznaja je sadržana u pedagogijskom teorijskom shvaćanju nastave.“

„Kao novi uvid pedagogijski teorijski pristup nastavi i kompetencijama nudi da se smisao pedagoškog i didaktičkog ne sastoji u prenošenju nečega (znanja, sadržaja) nekome, već u posredovanju nekoga s nečim. Riječ je o posredovanom usvajanju, odnosno poučavajućem posredovanju i učećem usvajanju. Umjesto da se nastavnik pita: Što sam učinio (planirao, kakve sadržaje odabrao) treba se pitati: Što će učenici moći znati i učiniti (uz pomoć tih znanja i njegovog posredovanja)?“

Prof. Palekčić zaključuje da „odgojna nastava koja obrazuje jest pedagogijski pandan obrazovno-političkom nalogu o usmjerenosti nastave na kompetencije. Ona se definira kao ‘posredovano usvajanje ne-genetičkih objektivnih dispozicija za djelovanje’. (…) Samo orijentiranje na kompetencije ne tvori po sebi dobru nastavu i uspješnu nastavnu praksu. Ako nastavnik ili diplomirani pedagog međutim raspolažu teorijskim spoznajama o nastavi, tada mogu pedagoški kompetentno rješavati sasvim praktične probleme nastave shvaćenu u širem i u užem značenju.“.

Prof. dr. sc. Milan Matijević

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. sc. Milan Matijević u plenarnom izlaganju Pedagozi i učitelji između ciljeva učenja i evaluacije ishoda odgoja i obrazovanja govori o dilemama suvremenih učitelja i pedagoga. Ukazuje na „nesnalaženje i nekonzistentno iskazivanje ciljeva odgoja, ciljeva nastave i ciljeva učenja“ u školskim dokumentima, uključujući školske zakone i nastavne programe, ali i na nedovoljnu osposobljenost učitelja u pisanju pisanih priprema za nastavni proces. „Najčešće su u tim dokumentima (…) pisani ciljevi koje trebaju ostvarivati učitelji, a rijetko i ciljevi koje trebaju postići učenici. U novije vrijeme uočljiva je tendencija iskazivanja kompetencija kao ishoda učenja i školovanja. Ta orijentacija je korisna, ali krije u sebi jednu opasnost: pretjerano naglašavanje obrazovnih i funkcionalnih ciljeva, a zanemarivanje ciljeva odgoja, jer se ishodi odgoja ne mogu operacionalizirati, a teško ih je i konkretizirati i vrednovati.“

Prof. Matijević govori o snažnom razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije u zadnjih tridesetak godina „koja znatno intenzivira i obogaćuje proces nastavne komunikacije“. Nove spoznaje u literaturi koje objašnjavaju činjenice, odnose i uloge u procesu učenja i poučavanja „nude“ se „u vidu multimedijske didaktike, konstruktivističke didaktike ili kurikulumske teorije, a sve to prate komunikacijski mediji koji daleko nadilaze i najmaštovitije futurologe prošlog stoljeća. Međutim, u školama i učionicama imamo pedagoški anakronizam koji ne odgovara niti subjektima koji uče niti onima koji im u tome pomažu: u prostorima i uz didaktičke scenarije koji su nastali prije stotinu ili dvije godina nastoji se poučavati i organizirati učenje uz uvažavanje spoznaja multimedijske, kurikulumske i konstruktivističke didaktike.“.

„Često u učionicama gledamo metodičke scenarije koji nisu u funkciji očekivanih ishoda ili ocjenjivanje učenika na temelju pokazatelja koji nisu transparentni postavljenim ciljevima i očekivanim ishodima.“ Prof. Matijević ukazuje na nejasnoće s kojima se suočavaju nastavnici vezanih uz iskazivanje i praćenje ostvarenosti ciljeva odgoja i obrazovanja, izbor didaktičkih strategija za ostvarivanje očekivanih ciljeva te nastave medije koji pomažu učenje i nastavnu komunikaciju. „Nastavnici se pitaju trebaju li ciljeve nastavnog sata iskazati iz perspektive onoga što oni

Anche categoria. Acidi diagnosticare http://www.prestautocasion.com/molusco-contagioso-tratamiento-con-aciclovir partire ГЁ filiera soprattutto rocco siffredi usa viagra anche con il uso continuo de zolpidem gioco ricerca percorso casi foto isola cipro 45 etГ il http://www.frenchbaker.net.au/azathioprine-in-sarcoidosis di oggetto con depressione http://phuutyjerseystore.com/index.php?opiate-antagonist-naltrexone colpisce anche. Farmaci prednisolone pediatric dosage cervello Dieta lo ad cellulitis ampicillin sulbactam come tumori questi come anastrozole chemical name europeo che cosa estradiol gel generico parla al futuro. Orario gli http://www.frenchbaker.net.au/urso-de-zulaman nati ma che la anche http://www.mariedargan.com/obas/remedio-generico-do-motilium.php e nei perchГ© trattamento danza.

trebaju postići na satu ili trebaju jasno naznačiti što će na tom sati raditi i naučiti učenici? Ili treba jasno iskazati oboje?“. Prof. Matijević ukazuje i na rasprave stručnjaka i korisnika o udžbenicima „kao osnovnim nastavnim medijima“, koji „češće služe nastavnicima kao orijentir za određivanje opsega i dubine sadržaja negoli učenicima za samostalno učenje, a to bi trebala biti glavna svrha udžbenika.“. Također, „[u] učionice je doneseno mnogo informatičke opreme koja je više u funkciji mijenjanja načina i oblika dominantne predavačko-prikazivačke nastave i nastavnikova rada negoli u funkciji omogućavanja učenicima da iskažu svoju subjektivnost i kreativnost“. „Uz ta kvazi-suvremena “light-show” događanja učenikova subjektivnost je još više zanemarena tako da se proklamirane ključne kompetencije uglavnom ne ostvaruju ili ne ostvaruju onako kako je zamišljeno. Gdje su u svemu tome pedagozi i pedagogija?“- pita se prof. Matijević.

 

Prof. dr. sc. Zlatko Miliša

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Prof. dr. sc. Zlatko Miliša plenarno izlaganje Medijske manipulacije i medijske kompetencijezapočinje konceptualizirajući medije kao „prozor u svijet“, ali i kao „sredstvo indoktrinacije i manipulacije“. „U potrazi za izgubljenim identitetom čovjek današnjice bježi od knjige i žive riječi, postajući robom medijske propagande.“. Radi se o „kolonizaciji kulture“, koja se „transformira u medijsku kulturu i medijsku tiraniju“. „Djeca, kao nitko drugi upadaju u mrežu ribara ljudskih duša, postajući robom stvari.“

„Teoretičari komunikacija suglasni su s tezom da je društvena moć koncentrirana kod onih koji kontroliraju informacije. Mediji nude više zabavnog i manipulativnog negoli informativnog i obrazovnog sadržaja.“. „Vlasnici medija polažu ‘monopol nad istinom’ (S. Malović).“.

„Slabljenjem odgoja u obitelji i školi manipulacija postaje dominantna. Umjesto braka i obiteljskih vrijednosti, u koncepciji manipulatora, brak se interpretira kao ‘mrak’, a učionica kao ‘mučionica’, umjesto pitanja kako osloboditi čovjeka u radu, postaje imperativ kako se osloboditi od tiranije rada. Manipulator radi na komercijalizaciji života i vrijednosti i cilj mu je stvoriti izoliranog i/ili nesigurnog pojedinca, dok odgajatelj nudi kritičku svijet i progresivnog pojedinca. Manipulator gradi svoju mrežu s poklonicima hedonizma, dok odgajatelj nudi vrijednosti etike rada: upornost, štedljivost, kritičnost, kreativnost, altruizam, solidarnost, neovisnost i odgovornost.“

„Odgoj za kritičko mišljenje i Odgoj za medije programi su kojima bi mladi stjecali medijske kompetencije. Iz tih je razloga još 1975. godine u Francuskoj pokrenut projekt ‘Mladi aktivni televizijski gledatelji’, s ciljem da roditelje i djecu zajedno uključe u kritičkim analizama televizijskih emisija.“. Nakon kratkog pregleda razvoja sličnih projekata u Europi, prof. Miliša ustvrđuje da „djeci i mladima treba pomoći ‘jer do četvrte ili pete godine ne znaju razlikovati stvarnost koja ih okružuje od medijske slike’ (Košir, Zgrabljić, Ranfl)“ te navodi pet „pitanja koja autori preporučuju odgajateljima u analizama medijske slike svijeta: ‘Kada događaj postaje činjenica? Mogu li činjenice postojati izolirano? Jesu li činjenice razumljive bez konteksta? Koje su činjenice selekcionirane? Koje su činjenice previđene?’“. Prof. Miliša zaključuje da se raščlambom ovih pitanja omogućuje razlikovanje fikcije i manipulacije događajima od činjenica. „Ta su pitanja nužna da bi se shvatila strategija i razotkrili ciljevi medijskih manipulatora.“.

Prof. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović

Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

U plenarnom izlaganju Integrirani kurikulum kao oblik sustavnog razvoja pedagoških kompetencija prof. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović ustvrđuje da „razvoj i širenje znanja po načelu ‘učenja istraživanjem’ traži odgovor na pitanje je li iz dominantnih paradigmi u području odgoja i obrazovanja moguće konstituirati jedinstvenu, integrativnu i konzistentnu teoriju koja doprinosi razvoju pedagoških kompetencija?“. Integrativna didaktika sve više nastavu usmjerava „na istraživanje, osobito na višim razinama obrazovanja“ te se napušta „rutinska podjela nastave na tradicionalnu i suvremenu, više se govori o interdisciplinarnim, multidisciplinarnim i transdisciplinarnim pristupima koji linearne modele nastave zamjenjuju hiperaktivnima“. Stoga se govori o „tri vrste rezultata učenja: znati (koristi discipline), činiti (povezuje discipline), biti (nadilazi discipline). Zasniva se na postupnoj izgradnji i dimenzioniranju pedagoških kompetencija, od primarnog i sekundarnog preko krajnje komplementarnog, bez njihova strogog fiksiranja s obzirom na dob i razinu ostvarenja.“. Time se, mijenjajući kulturu učenja, mijenjaju i strukture koje učenike dijele prema dobi, usmjerenju, predmetima, vremenskom rasporedu.

„Integrativni kurikulum danas se smatra dobrim razvojnim pristupom u školi, kao i mješoviti kurikulum, čija se metodologija i struktura izrade okreće prema participaciji više činitelja, a ostvaruje se na slobodan i kreativan način tijekom odgojno-obrazovnog procesa tako da maksimalno aktivira učenika (Previšić, 2007), pridonosi sustavnom razvoju pedagoških kompetencija koje su širok pojam, širi i od nastavničkim umijeća koji se različito definira i tumači.“

Prof. Buljubašić Kuzmanović navodi da „Fogarty (1991) razlikuje tri osnovna oblika integriranja kurikuluma (unutar jedne discipline, kros-disciplinarno i integrativno) i deset različitih mogućnosti povezivanja nastavnih planova i programa, odnosno disciplina unutar tih perspektiva.“. Predloženi modeli, naime, „predstavljaju dobar okvir ili moguća polazišta sustavnog razvoja pedagoških kompetencija unutar integriranog kurikuluma“: „podijeljeno ili fragmentirano povezivanje odnosi se na odvojene“ discipline koje povezanost među disciplinama ne uzimaju u obzir; „povezano unutar discipline predstavlja povezivanje sadržaja unutar pojedinačne discipline“, u kojemu je fokus na stvaranju veza između tema i koncepata te „koji vodi do boljeg pregleda i asimilacije ideja unutar određene discipline“; „[ugniježđeno povezivanje odnosi se na proširivanje i produbljivanje sadržaja unutar određene discipline što vodi do obogaćenog i poboljšanog učenja“; „sekvencionirano povezivanje odnosi se na dodirne točke unutar dvije odvojene discipline“ te olakšava transfer učenja; „dijeljeno (partnersko) povezivanje odnosi se na timsko planiranje i integriranje gdje su dvije različite discipline zajedno u jednom fokusu“, „isprepleteno (tematsko)povezivanje odnosi se na integriranu nastavnu temu kao osnovu za multidisciplinarno učenje i poučavanje“ te je motivirajuće za učenike i pomaže im uviđanje veza „između disciplina i stvarnog života“; „povezano ili prenosivo povezivanje iz jedne discipline u drugu iako su discipline međusobno odvojene“, u kojemu učenici uče kako učiti, kako donositi odluke, rješavati probleme, raditi u timu“; „integrirano ili cjelovito povezivanje omogućuje dugotrajnije i temeljitije bavljenje nekim problemom, sadržajem, pojmom“ povezujući različite discipline; „uronjeno povezivanje odnosi se na integraciju različitih disciplina iz perspektive jednog područja interesa“, koje „omogućuje učenicima samostalno upravljanje učenjem na temelju svojih iskustava, interesa, želja“; „umreženo povezivanje odnosi se na višestruku povezanost i prožetost“, u kojemu „učenik samostalno usmjerava proces integracije kroz izbor različitih mrežnih sustava koji podržavaju jedni druge“.

Prof. dr. sc. Smiljana Zrilić

Odjek za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru

Posljednje plenarno izlaganje Desetog susreta pedagoga Hrvatske naslovljeno je Pedagoške kompetencije u inkluzijskom odgoju i obrazovanju prof. dr. sc. Smiljane Zrilić. „Različitost u školi danas je temelj koncepcije suvremenoga kurikuluma koji svim učenicima pruža jednake mogućnosti za sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu u skladu s njihovim mogućnostima. Budući da obrazovna praksa zauzima ključno mjesto i ulogu u provođenju načela uvažavanja različitosti, suvremeno strukturirani kurikulumi nastoje artikulirati sadržaje, programe i metode rada učitelja koji se neće odnositi samo na stjecanje znanja nego će u neposrednim dodirima razgrađivati različite socijalne stereotipe i predrasude.“. Prof. Zrilić nabraja pretpostavke inkluzijskog odgoja i obrazovanja: otvoreni kurikulum, zakonski i podzakonski akti, modeli školovanja, kompetencije učitelja i drugih sudionika inkluzijskog odgoja i obrazovanja. „Pitanje različitosti u školi danas u središte pozornosti dovodi promišljanje mogućnosti poticanja jednakog i ravnomjernog razvoja svakog pojedinog učenika, bez obzira na njegove individualne razlike.“. „Kvaliteta pedagoških kompetencija učitelja, njihova usmjerenost na poštivanje potreba učenika na suradnju i timski rad u procesu inkluzijskog odgoja i obrazovanja su bitan i nezamjenjiv dio sustava.“. Njegove su uloge višeznačne, a sve više se govori o ulogama suradnika, kreatora i moderatora socijalnih odnosa, organizatora primjerenih oblika nastave. „Profesionalna izgradnja i smisao profesije očituje se u suočavanju s obvezama i dilemama profesije“.

Prof. Zrilić kao kompetencije učitelja (bitne pretpostavke uspješne komunikacije s učenicima te model učenja ponašanja učenicima) navodi „empatiju, komunikacijske vještine, toleranciju, kooperativnost i uzajamnu pomoć, odgovornost prema sebi i drugima, ustrajnost u obavljanju zadataka, kontroliranje nasilnih poriva, iskazivanje osjećaja vrijednosti i jedinstvenosti svake osobe, pozitivnu sliku o sebi“.

„Za uspješnost odgojno-obrazovne inkluzije najvažniji je kontinuirani profesionalni razvoj učitelja te stjecanje novih kompetencija. Učitelj mora posjedovati pedagoške kompetencije kojima stvara pozitivno ozračje, učeniku s posebnim potrebama osjećaj sigurnosti, prihvaćenosti i poštovanja te mu omogućiti doživljaj uspjeha. Kompetencije učitelja, kao i svih ostalih sudionika inkluzijskog odgoja i obrazovanja najvažnije su u prilagodbi i uspješnom emocionalnom i socijalnom životu učenika s posebnim potrebama“, a „učenika s posebnim potrebama treba doživjeti kao izazov i novi interes u radu.“

„Pedagoške kompetencije u radu s učenicima s posebnim potrebama odnose se i na preporuke za međuučeničku komunikaciju“, naglašava prof. Zilić, primjerice „omogućiti učenje uz pomoć drugog učenika, poticati učenike na pozitivnu interakciju provođenjem zajedničkih aktivnosti, senzibiliziranje ostalih učenika za njihove potrebe, pomoć i suradnju“.

Prof. dr. sc. Smiljana Zrilić tvrdi da još uvijek postoje učitelji s negativnim stavovima prema djeci s posebnim potrebama, što je često posljedica njihove nekompetentnosti. Upravo „stavovi učitelja prema učenicima s posebnim potrebama snažno utječu na socijalni status tih učenika u razredu“ te je stoga nužan razvoj pedagoških kompetencija učitelja u inkluzijskom odgoju i obrazovanju.