Život i škola

ŽIVOT I ŠKOLA objavljuje radove iz predškolskog odgoja, školske i visokoškolske izobrazbe.

Časopis ima međunarodno uredništvo i međunarodnu recenziju.

Članci objavljeni u ovom časopisu referiraju se i registriraju u:

MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, New York, USA, EBSCO Publishing, Editoral Department, Massachusetts, USA
Emerald Management Reviews database, United Kingdom, Ulrich Serials Analysis System, USA, Hrčak – Portal znanstvenih časopisa RH.

On-line inačica časopisa na web stranici

http://hrcak.srce.hr
http://www.ffos.hr

Tiskanje časopisa pomaže Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Prva godina izlaženja: 1952

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Društvene

znanosti; Odgojne znanosti;